Activities

"กันกุล" ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการทำกิจกรรมประเพณี ตักบาตรเทโว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 07.15 น. คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทกันกุล ร่วมกับชาวบ้านชุมชนวัดแคฯ (วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม) ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว - ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมปัจจัย แด่พระภิกษุเนื่องในวันออกพรรษา ซึ่งงานตักบาตรเทโวเป็นประเพณีที่ช่วยสร้างความผูกพัน, ความสมัครสมานสามัคคีให้แก่พนักงานและชาวบ้านบริเวณโดยรอบบริษัทฯเป็นอย่างมาก