Activities

"กันกุล" ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดถวายผ้ากฐิน ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

เมื่อวันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2561 เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาท่าน้ำ ซุ้มประตูทางเข้าวัด และเสนาสนะภายในวัดสวัสดิ์วารีสีมารามให้เป็นถาวรวัตถุในบวรพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงสืบต่อไป