กิจกรรมบริษัท

Gunkul เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกิจศึกษาจาก ราชมงคลพระนคร

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. คุณสมลักษณ์ คนึงเหตุ ผู้อำนวยการอาวุดส สายงานสำนักบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตพระนคร เนื่องจากบริษัทฯ เป็นสถานประกอบการที่จัดโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการฝึกอาชีพในระหว่างการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ