กิจกรรมบริษัท

บริษัทฯ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ มหาสงกรานต์ บ้านกันกุล 2561“

เมื่อวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้จัดพิธีรดน้ำ-ดำหัว และขอพรจาก คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทกันกุล บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเคารพรัก และความผูกผันของพนักงานที่มีต่อกัน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยดั้งเดิม จนเป็นวัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่องของพนักงานกลุ่มบริษัทกันกุล