กิจกรรมบริษัท

สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่นำเจ้าหน้าที่และสื่อจังหวัดแพร่เข้าดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการเตาปูน

 1. วันที่เข้าดูงาน 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. – 16.30 น.
 2. ชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ
  • นายนภดล สรวงประดิษฐ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่พลังงาน จังหวัดแพร่
  • คณะผู้สื่อข่าวมวลชน จังหวัดแพร่
 3. ชื่อพนักงานบริษัท/ผู้ต้อนรับ
  • นาย สุกัลย์ ยะอู๋ ตำแหน่ง วิศวกรบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าฯ
  • นาย วิทยากร จันทร์พงษ์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
  • นาย อธิวัฒน์ ศรสายสุวรรณ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
  • นาย สุริยา ใจเฉียบ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
 4. เนื้อหากิจกรรม หรือ วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมโครงการ
  • เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
 5. ภาพกิจกรรม