ระบบจำหน่ายสายป้อน

สายเคเบิ้ลและอุปกรณ์ประกอบสายเคเบิ้ล

 
 
 
 

Introduction

โดยทั่วไปแล้ว ระบบสายอากาศจะใช้สายเคเบิ้ลชนิดอลูมิเนียมในการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ส่วนระบบเคเบิ้ลใต้ดินนั้นจะใช้สายเคเบิ้ลชนิดทองแดงเนื่องจากมีค่าความเป็นตัวนำไฟฟ้าที่สูง ซึ่งสายเคเบิ้ลแรงสูงที่มีฉนวนแข็งจะถูกออกแบบให้มี shield เพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับฉนวนของสายเคเบิ้ลรวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและผู้คนโดยรอบ โดยวัสดุที่ใช้ทำฉนวนหุ้มสายเคเบิ้ลมักจะเป็นวัสดุที่เป็นตัวนำเชื้อเพลิงที่ดี ดังนั้นเพื่อที่จะหยุดการลุกลามจากเหตุไฟลุกไหม้บนฉนวนของสายเคเบิ้ล อาจจะทำได้โดยใช้สายเคเบิ้ลที่มีเปลือกหุ้มหรือเคลือบสารที่มีคุณสมบัติหน่วงไฟ (Fire Retardant)


Optical Ground Wire (OPGW) เป็นสายเคเบิ้ลชนิดหนึ่งที่ถูกนำใช้มาในการก่อสร้างระบบสายส่งและระบบสายจำหน่าย ซึ่งสายเคเบิ้ลชนิดนี้จะทำหน้าที่เป็นทั้งสายดิน และสายนำสัญญาณระบบสื่อสาร โดยโครงสร้างของสายจะประกอบไปด้วยเส้นใยแก้วนำแสง (optical fiber) หลายๆ แกนบรรจุอยู่ภายใน ส่วนภายนอกจะถูกห่อหุ้มด้วยชั้นของสายไฟที่ทำมาจากเหล็กและอลูมิเนียม


อุปกรณ์หัวสายเคเบิ้ลและอุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิ้ล (Cable Termination and Splices) ใช้สำหรับการเชื่อมต่อและนำส่งกระแสไฟฟ้าจากสายเคเบิ้ลใต้ดินไปยังสายอากาศหรืออุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับติดตั้งใช้งานในหลายสภาพแวดล้อมรวมไปถึงการใช้งานภายนอกโดยจำหน่ายพร้อมคอนเนคเตอร์ที่เป็นชนิดบีบ (Crimped) หรือชนิดขัน Bolt ยึด


อุปกรณ์เคเบิ้ลสเปเซอร์ (Cable Spacer) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำไปใช้ประกอบสายเคเบิ้ลในอากาศเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้สายเคเบิ้ลสามารถทนต่อแรงลมในอากาศ และช่วยป้องกันความเสียหายจาก fault ในระบบไฟฟ้าที่อาจจะเกิดจากการที่สายเคเบิ้ลแกว่งไปสัมผัสกันกับกิ่งไม้หรือสัตว์ต่างๆ โดยเคเบิ้ลสเปเซอร์ยังมักจะถูกนำมาใช้ติดตั้งเสริมความแข็งแรงในกรณีที่มีการแขวนสายเคเบิ้ลเป็นแนวยาว (long span) หรือมีการติดตั้งสายไฟหลายวงจรในบริเวณเดียวกัน


นอกเหนือจากนั้น อุปกรณ์ประกอบสายเคเบิ้ลยังประกอบไปด้วย คอนเนคเตอร์ประเภทหางปลา (terminal lug) และคอนเนคเตอร์ประเภทอื่นๆ ทั้งชนิดบีบ หรือชนิดขัน bolt สำหรับทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบกราวด์

Features

สายเคเบิ้ลและอุปกรณ์สายเคเบิ้ลได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเช่น

 • TIS Publication No. 293-2541, No. 85-2522, No. 64-2517, No. 11-2531 TABLE 4
 • ICEA Publication No. S-66-524 Standard
 • IEC Publication No. 60502-1, No. 60228(1978), No.60840 (1999-02), No.60502-4:1993, No.60332-1-2 (1993), No.60332-3-22 (2000), No.60754-2 (1991), No.61034-2 (1991)
 • ISO Publication No.4589 (1996)
 • CENELEC Publication No. HD 629.1 S1:1996
 • IEEE Publication No.48-1975, No.404:1993
 • ASTM Designation A153-73
 • BS Publication No.6387 (1994)

ทั้งนี้สินค้าจะได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานระดับสูงก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

Type

 • Cable (Aluminum Cable, Copper Cable, Special Cable, Steel Wire)
 • Cable Lug & Sleeve (Aluminium Cable Lug, Aluminum Splice Compression Connector, C-Type Compression Connector, Copper Cable Lug with Hole 90 Degree pad, Copper Cable Lug with Hole PAD, Copper Splice Compression Connector, Pin Adapter Terminal)
 • Cable Spacer
 • Cable Splicing (69 KV for Polymeric and paper Cable, Inline and Shield-Break Joint for 123 kV up to 170 kV, Up to 36 KV)
 • Cable Termination (115 KV for Polymeric and paper cable, 69 KV for Polymeric and paper Cable, Up to 36 KV for Polymeric and paper Cable)

Download

สายเคเบิ้ลและอุปกรณ์สายเคเบิ้ลได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเช่น

E-Catalog