ระบบจำหน่ายสายป้อน

ฟิวส์และสวิสต์

 
 
 

Introduction

สถานีไฟฟ้าย่อยคือสถานีลูกข่ายในระบบผลิตไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบสายจำหน่าย โดยมีการแปลงจากระดับแรงดันที่สูงไปยังแรงดันที่ต่ำลงผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Transformer) ซึ่งในกระบวนการนี้ มีการเปลียนแปลงหลายระดับแรงดัน เช่น 500 kV, 230 kV, 115 kV ฯลฯ


ผลิตภัณฑ์สวิสต์มีใช้กับระบบไฟฟ้าระดับแรงสูง แรงกลาง และแรงต่ำโดยเริ่มต้นจากสถานีย่อยขนาด 115 kV, Disconnector และ Earthing สวิสต์ เป็นอุปกรณ์ให้ความปลอดภัยที่ถูกนำมาใช้เพื่อที่จะใช้ในการควบคุมการเปิดและปิดวงจรไฟฟ้าเพื่อให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน นอกจากนี้ Disconnector และ Earthing สวิสต์ ยังถูกใช้ในการแบ่งแยกวงจรกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์สายบนดินและใต้ดิน ด้วยเหตุนี้ การบำรุงรักษาสามารถทำได้โดยปลอดภัย


เมื่อพูดถึงระบบไฟฟ้าระดับแรงกลางที่ซึ่งสินค้าฟิวส์คัดเอาท์ที่ใช้ในการตัดกระแสไฟไม่ให้ไหลเข้ามาสู่ระบบมากเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูงหรือไฟไหม้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่ง ด้วยเหตุนี้เองฟิส์คัดเอาท์จึงถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญตัวหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตคน สำหรับสินค้าประเภท low tension fuse switch ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันระบบการจ่ายไฟแรงต่ำ


ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวไกลยิ่งขึ้นนำมาสู่ระบบ Distribution Automation System หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบ Switch ควบคุมจากระยะไกล ( Remote Controlled Switch), SF6 – Gas Insulated Load Break Switch แบบติดตั้งที่เสาไฟฟ้า ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น Innovative Puffer Principle โดยใช้ ก๊าซเฉื่อยในการดับสะเก็ดไฟซึ่งสามารถดับได้รวดเร็ว ระบบ Load Break Switch สามารถที่จะติดตั้งพร้อมกับตัวควบคุม เช่น ตัวควบคุมสวิสต์ระยะไกล (RTU), ตัวบ่งบอกสถานะ (Status Monitoring) และ ตัววัดและบันทึก (Metering & Recording)


Features

อุปกรณ์ฟิวส์และสวิสต์ ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเช่น

 • IEC Publication No.60129 Alternating current disconnectors (isolators) and earthing switches
 • IEC Publication No. 60265-1-(1998) High-voltage switches.
 • IEC Publication No. 60947-3 Low voltages Switchgear and Controlgear
 • ANSI Publication No. C37.30-197l Definitions and Requirements for High-voltage Air Switches Insulators and Bus Supports
 • ANSI Publication No. C37.32-1972 Schedules of Preferred Ratings, Manufacturing pecification and Application Guide for High voltage Air Switches Bus Supports and Switch Accessories
 • ANSI Publication No. C37.34-1971 Test Code for High-voltage Air Switches
 • NEMA Publication No. SG6-1974 Power Switching Equipment.
 • ANSI C37.41-1994 Design Tests for High-Voltage Fuses, Distribution Enclosed Single-Pole Air Switches, Fuse Disconnecting Switches, and Accessories.
 • ANSI C37.42-1989 Specifications for Distribution Cutouts and Fuse Links.

ทั้งนี้สินค้าจะได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานระดับสูงก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

Type

 • Air Break & Load Break Switch (Motor Operate, Switch)
 • Disconnecting Switch
 • Fuse Cutout
 • Fuse Link (Fuse Link for Drop Out, HRC Fuse Link, Power Fuse, Secondary Fuse Link)
 • Low Tension Fuse Switch
 • SF6 Load Break Switch

Download

อุปกรณ์ฟิวส์และสวิสต์ ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเช่น

E-Catalog