ระบบจำหน่ายสายป้อน

ฮาร์ดแวร์และคอนเน็กเตอร์

 
 
 

Introduction

การเชื่อมต่อระหว่างปลายสายของตัวนำนั้นควรจะต้องมีการเชื่อมที่ถูกต้องทั้งในแง่ทางไฟฟ้าและทางกลซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัย ราคา และความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังต้องไม่มีค่าความต้านทานเกินมาตรฐานที่กำหนดและต้องไม่มีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลง ไปตามการเคลื่อนที่ และ การสึกกร่อน


ในการใช้งานโดยทั่วไป ในปัจจุบัน มักจะใช้ Crimped , bolt aluminum และ copper connector ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ที่เป็นทองแดงจะใช้กับตัวนำที่เป็นทองแดง ส่วนอุปกรณ์ที่เป็นอลูมิเนียมจะสามารถใช้ได้กับอลูมิเนียมและทองแดง ซึ่งคุณสมบัติทางไฟฟ้าและลักษณะการเกิดออกไซด์ของอุปกรณ์เหล่านี้จะแตกต่างกันไป ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้งานในระยะยาว


Parallel – Groove Clamps, Split – Bolt Connectors และ Compression Clamps และ Sleeve ผลิตขึ้นมาด้วยกรรรมวิธีที่ง่ายด้วยลักษณะที่ไม่ซับช้อนด้วยค่าใช้จ่ายในการผลิตที่น้อยและใช้เวลาในการผลิตไม่มาก Aluminum Crimp Connector ถูกเติมด้วย Oxides Inhibiting Compound เพื่อทำการลด Oxidation ระหว่างตัวนำไฟฟ้าและ Connector เมื่อนำไปใช้งานที่ยาวนาน


ทองแดงสามารถเกิดออกซิไดซ์ได้เมื่อสัมผัสอากาศ แต่เป็นทองแดงออกไซด์ที่อ่อนและเป็นตัวนำ ด้วยเหตุนี้เอง Copper Connector สามารถจึงไม่ต้องเติม Oxide Inhibitor Compoundขณะติดตั้ง, แต่Copper Connector ส่วนใหญ่ถูกเคลือบด้วย ดีบุก เพื่อที่จะลดการสึกกร่อนและสีซีด


ในหลายกรณีเมื่อต้องการเชื่อมหรือตัด-ต่อสายอากาศในขณะที่มีการจ่ายไฟฟ้า ( Energized Power Line or Live Line), Hot Line Clamps ,Stirrup จึงได้ออกแบบเพื่อทำงานและสามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน


ในการออกแบบทางกลในระบบสายส่งนั้น อุปกรณ์เหล่านั้น มิได้ถูกออกแบบให้ทนต่อแรงกระทำและแรงเฉือนปกติเช่นแรงดึงในสายเพียง อย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรคำนึงการออกแบบอุปกรณ์ภายใต้สภาวะไม่ปกติ เช่น ภัยจากธรรมชาติและ คน ป็นต้น


อุปกรณ์เสาสาย ( Pole – Lines Hardware เช่นBolts, Nuts, Washers, Braces, Eyebolts, Anchor Rods, Lag Screws, Pole Steps, guy Clamps, Guy Clips, guy Hooks, Guy Plates, Thimble-Eyes และ Steel Pins)จะ ถูกออกแบบ ผลิตและเคลือบ (galvanize) ด้วยสังกะสีที่มีความหนาตามมาตราฐานสากลเพื่อให้สามารถใช้งานภายนอกอาคารทนสภาพมลภาวะโดยมีอายุการใช้งานยืนยาวตามมาตรฐาน

Features

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ คอนเน็กเตอร์ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเช่น

  • ANSI Publication C119.4-1991 Connectors for use between Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Bare Overhead Conductors.
  • EEl Publication TDJ-5 (NEMA Pub. No. PH5-1966) dated September 1966 "Standards ForEyenuts And Eyelets"
  • EEl Publication TDJ-30 (NEMA Pub. No. PH 30-1971) dated March 1971 "Standards Forgalvanized Ferrous Ground Rods"
  • EEl Publication TDJ-I0 October 1962 "Standards For Washers"
  • EEl Publication TDJ-l (NEMA Pub. No. PH 101-1969) dated August 1969 "Standards For Steel Bolts And Nuts"
  • ASTM Publication B 187-74b: Standard Specification for Copper, Bus Bar, Rod, and Shapes and General Purpose Rod, Bar, and Shapes
  • JIS Publication H 3140-2006: Copper Bus Bar
  • TIS Publication 408-2525: Copper for electrical purposes: rod and bar

ทั้งนี้สินค้าจะได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานระดับสูงก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

Type

  • Hardware (Bayonet, Bolts with different Eye Type, Braces, Brackets, Strain clamp, Ground clamp, Guy and cable spacer, Clevis, Eye nut, Cross arm steel channel, Anchor rod, Guy U Bolt Clamp, Nuts )
  • Connectors ( Hot line clamp, Bail clamp, Splice or Sleeve)