ระบบจำหน่ายสายป้อน

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

 
 
 

Introduction

อุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชก(Surge) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันอุปกรณ์อื่นๆในที่อยู่ในระบบเดียวกันในกรณีที่เกิดฟ้าผ่า, ระบบทำงานผิดพลาดหรือระหว่างการตัด-ต่อวงจรไฟฟ้าบางประเภท อุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชก ชนิด Gapless ใช้ ตัวต้านทานที่แปรค่าตามแรงดันไฟฟ้าชนิดโลหะออกไซด์ (MOVs) เป็นตัวป้องกัน โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าก็คืออุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชกประเถทหนึ่งที่มีปลายด้านหนึ่งเป็นขั้วไฟฟ้าแรงดันสูงและอีกด้านเป็นขั้วไฟฟ้าที่ต่อลงดิน เมื่อเกิดฟ้าผ่า (ทั้งโดยตรงหรือจากการเหนี่ยวนำของฟ้าผ่าบริเวณใกล้ๆ) หรือเกิดกระแสกรรโชกจากการตัด-ต่อวงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมดจะไหลลงสู่พื้นดินโดยไม่ทำความเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ


ด้วยลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไม่เป็นเชิงเส้น อีกทั้งมีคุณภาพและความมั่นคงสูง จึงทำให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชกชนิด MOV ที่บรรจุในโครงจากวัสถุประเภทโพลีเมอร์ นั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่ในอุปกรณ์ชนิด Gapless ที่สามารถตอบสนองต่อแรงดันกรรโชกได้รวดเร็ว, กระจายพลังงานไฟฟ้าได้ดี, มีการทำงานของอุปกรณ์ที่ปลอดภัย, ขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา, ไม่มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและมีราคาที่เหมาะสม และด้วยคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ ทำให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชกประเภทนี้ได้รับการยอมรับและถูกติดตั้งใช้งานในระบบแรงดันต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างแพร่หลาย


เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกือบทุกประเภทมีความอ่อนไหวต่อกระแสกรรโชกและกระแสเกินจึงทำให้ความต้องการอุปกรณ์สำหรับป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่า การตัด-ต่อวงจร และเหตุการณ์อื่นๆที่ส่งผลกระทบกับระบบ มีสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ ระบบส่งไฟฟ้าแรงดันสูง, ระบบจ่ายไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร และ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


DAT-CONTROLLER PLUS ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าชั้นนำ โดยอุปกรณ์จะถูกออกแบบให้รับฟ้าผ่าซึ่งเป็นอุปกรณ์แรกสุดเพื่อป้องกันระบบโดยผ่านวิธี Early Streamer Emission เพื่อช่วยสร้างทางเดินของกระแสจากฟ้าผ่าลงดินอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ภายในรัศมีการทำงานของอุปกรณ์ อุปกรณ์ในกลุ่มนี้สามารถถูกออกแบบเพื่อการใช้งานป้องกันฟ้าผ่าที่หลากหลาย ในบางครั้งแท่งสายล่อฟ้าที่ติดอยู่บนยอดของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นอาจจะถูกเรียกว่า ขั้วอากาศ และปกติแล้วจะทำจากแท่งทองแดง หรือ อลูมิเนี่ยม

Features

อุปกรณ์ทั้งหมดได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากทั้งหน่วยงานรับรองมาตราฐานของไทยและระดับสากล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  • IEC Publication 60099-4: 1991 Surge arresters-Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for ac systems.
  • IEC Publication 61109: 1992 Composite insulators for ac overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V. Definitions, test methods and acceptance criteria.
  • IEC Publication 61643-1:1998 Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems. Part 1: Performance requirements and testing methods.

ทั้งนี้สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานระดับสูงก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

Type

  • HV Surge Arrester (Up to 30 kV 5kA and 10 kA)
  • Lightning Protection Equipment (Air Terminal Base, Conventional Air Terminal, Early Streamer Emission Air Terminal, Ground Bar and Accessories, Lightning Cable/Tape Connector and Clamp, Lightning Conductor and Accessories)
  • LV Surge Arrester (Type NP, Type PMS)

Download

อุปกรณ์ทั้งหมดได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากทั้งหน่วยงานรับรองมาตราฐานของไทยและระดับสากล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

E-Catalog