ระบบจำหน่ายสายป้อน

พรีฟอร์ม

 
 
 

Introduction

ในระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า สายอากาศที่ใช้ในระบบสายส่งและสายป้อนหรือสายจำหน่ายนั้นโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ แบบที่เป็นตัวนำไฟฟ้าชนิดเปลือยหรือเรียกว่าสายเปลือย และแบบตัวนำที่มีฉนวนห่อหุ้มหรือเรียกว่าสายหุ้มซึ่งตัวนำทั้งสองนั้นจะเป็นชนิดอลูมิเนียม หนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยในการจับ-ยึดสายอากาศทั้งสองแบบก็คือ พรีฟอร์ม (preformed products) ซึ่งบริษัทได้ผลิตส่งจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ


พรีฟอร์ม จะจับสายที่เหมาะสมกับสายอากาศทั้งสองประเภทที่กล่าวมาแล้วนั้นมีส่วนช่วยป้องกันความเสียหายอันเกิดมาจาก การหักงอของสาย การกดทับ การถลอก และ การทน arc-over การยึดปลายสาย(holding the terminal end) ของสายหุ้มชนิด polyethylene (PE) หรือ cross-linked polyethylene (XLPE) insulated all aluminum หรือ สายเปลือยชนิด aluminum conductor หรือสาย neutral messenger compact construction right hand lay all aluminum of self-supporting service drop cable หรือช่วยยึดโยงเสาไฟฟ้าเพื่อกันเสาล้มจากแรงกระแทกจากอุบัติเหตุต่างๆ หรือแบบ cabled loop ทั้งชนิด short leg and long leg style เพื่อป้องกันตัวนำไม่ให้เกิดการชำรุดขณะยึดบนลูกถ้วย และยังป้องกันไฟวาบเมื่อมีการทำงานต่อแท็ป (tapping) ขณะมีไฟจ่ายอยู่


อุปกรณ์บางตัวในสินค้าหมวดนี้สามารถนำไปใช้สำหรับการซ่อมสายอากาศที่ชำรุดหรือขาดได้เพื่อหลีกเหลี่ยงการติดตั้งสายอากาศใหม่ซึ่งมีความยุ่งยาก ใช้เวลา และเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า สิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นจะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินค่าความเสียหายของสายที่ชำรุดอย่างละเอียดและ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องคงค่าแรงดึงทางกล(mechanical strength) และ คุณสมบัติการนำไฟฟ้า (electrical conductivity) ของตัวนำที่ติดตั้งพร้อมพรีฟอร์มนั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือที่การไฟฟ้าฯกำหนดไว้


พรีฟอร์ม ที่ทางบริษัทจำหน่ายนั้น ได้รับการออกแบบและผลิตอย่างดีและมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังง่ายต่อการติดตั้ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษใดๆช่วยในการติดตั้ง มากไปกว่านั้น สินค้าของเรายังช่วยอำนวยความสะดวกในการซ่อมสายไฟแรงกลาง สินค้าที่เราขายนั้นมั่นใจได้เลยว่าเป็นสิ่งค้าที่ผลิตอย่างปราณีต ไม่มีการรอยขีดข่วน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการนำเอาไปจับ-ยึดสายอากาศโดยผิวสัมผัสระหว่างพรีฟอร์ม และตัวนำสายอากาศเป็นไปตามมาตรฐานสากล


Features

อุปกรณ์ทั้งหมดได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากทั้งหน่วยงานรับรองมาตราฐานของไทยและระดับสากล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ASTM Publication A 363-95: Zinc - Coated (Galvanized) Steel Overhead Ground Wire Strand
 • ASTM Publication A 475-95: Zinc - Coated Steel Wire Strand
 • ANSI Publication C119.4: Electric Connectors—Connectors for Use Between Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
 • DIN Publication 48200-1977: Steel Wires for Stranded Conductors sheet 3
 • DIN Publication 48201-1984: Steel Stranded Conductors Blatt 3
 • TIS Publication 404-2540 (1997) Galvanized steel wire strands

ทั้งนี้สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานระดับสูงก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

Type

 • Amour Rod
 • Dead End Neoprene Coated
 • Distribution Tie
 • Double Side Tie
 • Side Tie
 • Guy Grip Dead End
 • Preformed Double Distribution Tie

Download

อุปกรณ์ทั้งหมดได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากทั้งหน่วยงานรับรองมาตราฐานของไทยและระดับสากล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

E-Catalog