ระบบสถานีไฟฟ้า

แบตเตอรี่และชาร์จเจอร์

 
 
 

Introduction

ภายในอาคารสถานีย่อยประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้ามากมายหลายประเภทที่ใช้สำหรับ การจ่ายกระแสไฟฟ้า, การวัด และ การควบคุมไฟฟ้า โดยอุปกรณ์แบตเตอรี่และแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์จะทำหน้าที่ในการจ่ายพลังงานสำรองให้กับระบบควบคุมไฟฟ้าในกรณีที่ไฟดับ นอกจากนี้แล้วแบตเตอรี่และชาร์จเจอร์ยังจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์และระบบไฟฉุกเฉินในสถานีย่อยด้วย


โดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่ที่มีความจุขนาดใหญ่จะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นระบบไฟสำรองสำหรับการสับเปลี่ยนโหลด (switching), ระบบชุมสายโทรศัพท์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง โดยแบตเตอรี่จะมีหลายประเภททั้งชนิดที่เป็นกรดและชนิดที่เป็นด่างหรืออัลคาไลน์ ซึ่งการเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานของลูกค้า โดยแบตเตอรี่และชาร์จเจอร์ที่ทางบริษัทจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้ในสภาพอากาศร้อน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม


Features

แบตเตอรี่และชาร์จเจอร์จะผ่านการทดสอบเฉพาะแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นในต่างประเทศเช่น

  • IEC Publication 60623 (1990-03): Open nickel-cadmium cells
  • IEC Publication 60896 and are certified by Intertek ETL SEMKO
  • DIN, BS Standards
  • Other International Standards

ทั้งนี้สินค้าจะได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

Type

  • Battery (Lead Acid, Nickel Cadmium (Ni Cd))
  • Battery Chargers

Download

แบตเตอรี่และชาร์จเจอร์จะผ่านการทดสอบเฉพาะแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นในต่างประเทศเช่น

E-Catalog