ระบบสถานีไฟฟ้า

กราวด์

 
 

Introduction

ในทางวิศวกรรมไฟฟ้า กราวด์ทำหน้าที่เป็นตัวอ้างอิงระดับแรงดันไฟฟ้าเทียบกับระดับแรงดันที่จุดอื่นๆ ที่ต้องการจะวัด อีกทั้ง กราวด์ยังใช้เป็นจุดอ้างอิงระดับแรงดันในวงจรไฟฟ้า ซึ่งกระแสไฟฟ้าจะวิ่งไหลสู่กราวด์ โดยกราวด์จะต่อเชื่อมวงจรลงดินอีกทีหนึ่ง


ในอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง จะใช้ส่วนที่เป็นโลหะชื่อมต่อกับกราวด์ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจาก กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลอันเนื่องจากอุปกรณ์ที่เป็นฉนวนมีค่าเสื่อมหรือเกิดจาก ฟ้าผ่า หรือ ไฟกระชาก การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากับกราวด์ช่วยควยคุมการก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ในขณะที่กำลังหยิบจับอุปกรณ์ หรือ ในกรณีที่กำลังซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ในวงจรการสื่อสารและวงจรส่งกำลังไฟฟ้ากราวด์สามารถทำหน้าที่เป็นตัวนำจุดเดียวของวงจร, ซึ่งจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องติดตั้งกราวด์แยกกันก็ได้(a separate return conductor)


การเชื่อมด้วยวิธีการเชื่อมด้วยความร้อน (Exothermic Welding) เป็นวิธีการเชื่อมตัวนำสองตัวนำที่ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยการให้ความร้อนสูงกับสารตัวเชื่อม (copper alloy) และตัวนำที่ต้องการเชื่อม กระบวนการนี้เกิดจากสารเคมีที่ให้ความร้อนสูงมากเป็นตัวให้ความร้อนกับทองแดง โดยต้องให้ความร้อนเริ่มต้นกับสารเคมีนี้เสียก่อน รอยเชื่อมที่จะมีความแข็งแรงทางกลสูง ,ทนต่อการสึกกร่อนได้ดี,ทนต่อกระแสที่ลัดวงจรได้และไม่เพิ่มความต้านทานตลอดการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีทั้งโมลด์เชื่อม ทั้งแบบเชื่อมครั้งเดียวและโมลด์ที่ใช้ได้หลายครั้ง โดยทั่วไปใช้เชื่อมตัวนำที่เป็นทองแดง และยังสามารถเชื่อม สแตนเลสสตีล เหล็กหล่อ ทองเหลือง ฯลฯ


ในการบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าจนถึงขนาด 115 kV ระบบกราวด์จะป้องกันอัตรายของผู้ปฎิบัติงานจากการช๊อต และ วงจรของระบบกราวด์จะต้องมีค่า Minimum withstand rating เท่ากับ ค่า Maximum short circuit ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานปลอดภัยจาก ฟ้าผ่า และอุบัติเหตุทางไฟฟ้า


ในกรณีที่พื้นดินมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม วัสดุพิเศษเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับพื้นดิน ทางบริษัทมีสินค้าหลากหลายชนิดและประเภทไว้รองรับเพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ มีประสิทธิภาพสูง มีความคงทน และยังมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการทำงานและดูแลรักษาโครงสร้างของระบบกราวด์


Features

ระบบกราวด์ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเช่น

  • IEEE Publication 837-1989: Qualifying Permanent Connections Used in Substation Grounding
  • IEEE Publication 81-1983: Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System Part 1: Normal Measurements
  • IEEE Publication 142: Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems
  • ANSI/NFPA Publication 70: National Electrical Code
  • UL Publication 467: Grounding and bonding equipment.

ทั้งนี้สินค้าจะได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานระดับสูงก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

Type

  • Conductive Cement (Cathodic Protection Advanced Extended Life Anodes, Conducrete, EnvirAnodeTM CP Systems)
  • Exothermic Welding System (thermOweld ®-Accessories, thermOweld ®-ONE TIME, thermOweld ®-Thermomold,
  • thermOweld ®-Welding Powder

Download

ระบบกราวด์ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเช่น

E-Catalog