ระบบสถานีไฟฟ้า

อุปกรณ์บำรุงรักษา

 
 
 

Introduction

ผลกำไรจากการบริหารงานของการไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆด้วย ปัจจุบันนี้ มีดัชนีตัวชี้วัดที่เรียกว่า SAIFI (The System Average Interruption Frequency Index) และ SAIDI (The System Average Interruption Duration Index) ที่เป็นตัววัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรซึ่งเรียกว่าดัชนีความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันการบำรุงรักษาแบ่งออกเป็นสามประเภทซึ่งได้แก่ Improvement maintenance, Preventive maintenance and Corrective maintenance ทั้งนี้การบำรุงรักษาทั้งสามประเภทถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแตกต่างกันออกไปและในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกันด้วย


พัฒนาการของก๊าส SF6 ในอุตสหกรรมพลังงานเป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของปัญหา Greenhouse Gas ที่กำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วๆไป และก็เป็นสาเหตุทำให้มีการพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับก๊าส SF6 โดยเฉพาะเรื่อง การทดสอบและ ระบบการใช้งาน ณ ปัจจุบันนี้ ทั่วโลกได้ยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีก๊าซSF6เป็นฉนวนของอุปรณ์ไว้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นการบรรจุก๊าส SF6 และการรั่วไหล, การจัดการกับก๊าส SF6 ที่รั่วไหลออกมาเนื่องจากการบำรุงรักษาและทดสอบจากโรงงาน และการทดสอบก่อนใช้งาน อุปกรณ์ที่ทางบริษัทกันกุลเป็นผู้จัดจำหน่ายนั้นถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ที่บรรจุก๊าส SF6 ที่ใช้ใน High Voltage and Medium Gas Insulated Switchgear ติดตั้งในสถานีย่อยและ SF6 gas Remote Controlled Switch ที่ใช้สำหรับไฟฟ้าแรงกลางติดตั้งไว้ที่เสาไฟฟ้า ซึ่ง ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมาปลดสับสวิสต์ที่สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ดังกล่าวแต่สามารถปลดสับสวิสต์ได้จากที่สถานีควบคุมในระยะไกล


ของเหลวที่เป็นฉนวนและตัวหล่อเย็นที่ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้าพิกัดแรงดันตั้งแต่ 230 กิโลโวลท์ ลงมาถึงระบบแรงดันกลางคือ 12 กิโลโวลท์ก็มีความจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษากล่าวคือน้ำมันหม้อแปลงนั่นเอง เพราะทุกครั้งที่มีการปลด-สับของอุปกรณ์ในลานไก (Switchgear) หรือเมื่อมีการเปลี่ยนขั้วตามแรงดันต่างๆของ Off load และ On load tap changer ก็มักมีสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กที่หลุดจากขั้วเปลี่ยนแท็ป (Taps) สิ่งเจือปนเหล่านี้จะทำให้คุณสมบัติความเป็นฉนวนของน้ำมันลดลง บริษัทกันกุลจึงขอนำเสนออุปกรณ์กรองน้ำมันหม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพและสดวกต่อการขนย้ายเพื่อการบำรุงรักษาทั้งในและนอกสถานที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ชุดปฏิบัติการบำรุงรักษา


การปรับปรุงงานก่อสร้างสายอากาศก็ถือเป็นความจำเป็นของการไฟฟ้าหรือโรงงานอุสาหกรรมที่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่จ่ายไฟฟ้าโดยการก่อสร้างสายอากาศสำรองเพื่อไว้เชื่อมต่อเมื่อยามฉุกเฉิน ดังนั้นการก่อสร้างสายอากาศทั้งการสร้างใหม่หรือเพื่อการสำรองก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนให้การก่อสร้างได้เร็วและปลอดภัยซึ่งก็คือชุดดึงสายไฟฟ้า (Stringing Equipment ) พร้อมนี้บริษัทกันกุลยังจำหน่ายสารซิลิโคน (Silicone) เพื่อสำหรับการทาหรือพ่นบริเวณที่ลูกถ้วยบิ่นอันเนื่องจากการก่อสร้างหรือโดนวาบไฟ (flash over) หรือจะพ่นทั้งลูกถ้วยเป็นการยืดอายุการใช้งานของลูกถ้วยในบริเวณที่มีมลาวะมากให้ยืนยาวอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯสามารถบริการติดตั้งให้ด้วยหากลูกค้าต้องการความสดวกและได้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆ

Features

อุปกรณ์บำรุงรักษาได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเช่น

 • ASTM D 4652-87, March 1987: Silicone fluid used for electrical insulation
 • IEC 60156:1995: Determination of the breakdown voltage at power frequency - Test method
 • IEC 60296 ed3.0: Fluids for electrotechnical applications - Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear
 • IEC 60694 standard for common specifications for SF6 (including SF6 gas handling) will be updated ( to IEC62271-1)
 • VDE 0370/12.78: Insulating liquids
 • BS 148/1972: Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear
 • Cigre guide 234 (SF6 Recycling Guide 2003) and 276 (SF6 handling guide 2005)

ทั้งนี้สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานระดับสูงก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

Type

 • HV Sylgard
 • Oil Purifying Plant
 • SF6 Gas Handling Devices (Evacuating and refilling device, SF6 Volume percentage measuring device, Electronic moisture measuring device, Measuring device for different decomposition products and gas residues, Gas leak detector, Dew point instrument, SF6-Multimeter, Mobile vacuum pump unit, SF6-gas service cart, SF6-gas service cart, Discharge gas collection unit)
 • Stringing Equipments