ระบบสถานีไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้า

 
 
 

Introduction

มิเตอร์ไฟฟ้าหรือมิเตอร์วัดค่าไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปเพื่อการอยู่อาศัย, การระกอบธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการประกอบอุตสหกรรม ซึ่งมิเตอร์เหล่านี้มีทั้งแบบเฟสเดียวหรือสามเฟส มิเตอร์ไฟฟ้าจะมีการสอบเทียบเพื่อนำไปคำนวณค่าไฟฟ้า( billing unit) ซึ่งโดยทั่วไปหน่วยที่ใช้กันคือกิโลวัตต์ชั่วโมง(kWh หรือ Unit) การอ่านตัวเลขปริมาณการใช้ไฟฟ้าตามระยะเวลาที่การไฟฟ้ากำหนดของมิเตอร์เป็นการบ่งบอกถึงปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในรอบที่ผ่านมาปกติจะเป็นรอบเดือน


มิเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นประเภท electromechanical induction meter ซึ่งทำงานโดยนับการหมุนครบครอบของจานอัลลูมินั่ม(aluminum disc) และมีอัตราความเร็วของการหมุนแปรผันตามพลังงานไฟฟ้าที่ใช้และจะนำตัวเลขที่ปรากฏที่ตัวมิเตอร์ไฟฟ้าไปคำนวณเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้า


ในการวางแผนขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าโดยคำนึงถึงความต้องการประหยัดพลังงานในช่วงเวลาใดเวลา มิเตอร์ไฟฟ้านั้นอาจจะต้องออกแบบให้สามารถวัดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าบางช่วงเวลา ตามนโยบายของการวางแผนขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจะกำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าในช่วงกลางวันจะสูงกว่าช่วงกลางคืนมากเพื่อที่จะสนับสนุนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าบางช่วงเวลา ดังนั้นในเขตนิคมอุตสหรรมใหญ่ๆ มิเตอร์วัดค่าไฟฟ้าของผู้ประกอบการจะมี Relay ที่ใช้ในการปลดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นระหว่างช่วงที่ค่าไฟฟ้ามีราคาสูงกว่าช่วงอื่นๆหรือที่เรียกว่าช่วงon-peak periodมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอีเล็คโทรนิคหรือ มิเตอร์แบบ Solid-state design จะแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านจอ LCD หรือ LED และยังสามารถส่งผลไปยังสถานที่ที่อยู่ไกลออกไป มากไปกว่านั้น การวัดกระแสไฟฟ้าที่ถูกใช้สามารถบันทึกพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในช่วงเวลาต่างๆเช่นปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในช่วงค่าไฟฟ้าราคาแพง(on-peak) และ ช่วงค่าไฟฟ้าราคาถูก(off-peak) ความสามารถในการอ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้าในระยะไกล(telemetry) จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนไปอ่านมิเตอร์และช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการอ่าน ไม่เพียงเท่านั้นระบบ Remote Metering ยังช่วยในการวางแผนการใช้ไฟด้วย มิเตอร์อัจฉริยะในปัจจุบันมีswitch ที่ใช้ในการตัดและต่อกลับการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าที่มักเรียกมิเตอร์ดังกล่าวแบบสื่อสารสองทาง


มิเตอร์ไฟฟ้าที่ทางบริษัทจัดจำหน่ายได้นำเข้ามาจากบริษัทผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มิเตอร์เหล่านี้ที่มีคุณสมบัติที่มากกว่ามิเมตร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอ่านค่าไฟทั่วไปตรงที่ว่า มิเตอร์ไฟฟ้าประเภทนี้สามารถที่จะเพิ่มอุปกรณ์หน่วยความจำเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าที่ลูกค้าสามารถออกแบบและควบคุมตามที่ต้องการ นอกจากนี้มิเตอร์เหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขค่าการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้จ่ายค่าไฟถูกลง


มิเตอร์ประเภท electronic or solid state ไม่เหมาะที่จะติดตั้งบริเวณที่มีแสงอาทิตย์ส่องตลอดเวลา (direct sunlight) และมีฝุ่นละอองหรือมลภาวะเช่นที่เสาไฟฟ้าที่เป็นเช่นนี้เพราะอายุการใช้งานจะสั้นและอาจพบปัญหาต่างๆหากไม่กำหนดรายละเอียดค่าพิกัดและมาตรฐานการทดสอบให้ครบถ้วนและชัดเจน โดยทั่วไปแล้วมิเตอร์จำพวกนี้มักจะถูกติดตั้งในตู้มิเตอร์ที่ทำด้วยโลหะเช่นเหล็กชุบสังกะสี หรือ สเตนเลสซึ่งได้ผ่านการทดสอบตามเงื่อนไขของ IP ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือจะเป็นไปตามความต้องการพิเศษของการไฟฟ้าฯก็ได้

Features

อุปกรณ์ทั้งหมดได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากทั้งหน่วยงานรับรองมาตราฐานของไทยและระดับสากล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ANSI Publication C12.1-1988: Electricity Metering
 • ANSI Publication C12.10-1987: Electromechanical Watthour Meters
 • ANSI Publication C12.16-1991: Solid-State Electricity Meters
 • ANSI Publication C12.20-1998: Electricity Meters 0.2 and 0.5 accuracy classes
 • IEC Publication 521-1976: Class 0.5, 1 and 2 alternating-current watthour meters
 • IEC Publication 61036-1996: Alternating current static watt-hour meters for active energy (class 1 and 2)
 • IEC Publication 60687-1992: Alternating current static watt-hour meters for active energy (class 0.2 and 0.5)
 • ISO/IEC Publication 15417: Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Code 128 bar code symbology specification
 • IEC Publication 62053-21 Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements – Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)
 • IEC Publication 62056-21: Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control – Part 21: Direct local data exchange
 • IEC Publication 60529: Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)
 • TISI Publication1030-2534: Standard for Alternating Current Watthour Meters : Safety Requirements

ทั้งนี้สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานระดับสูงก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

Type

 • Meter Cabinets (Aluminum meter cabinet, Steel meter cabinet)
 • TOU meter
 • Watt Hour Meter (Single phase, Three phase)

Download

อุปกรณ์ทั้งหมดได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากทั้งหน่วยงานรับรองมาตราฐานของไทยและระดับสากล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

E-Catalog