ระบบสถานีไฟฟ้า

อุปกรณ์และเครื่องมือ

 
 
 
 

Introduction

ในการซ่อมบำรุงระบบสายส่งไฟฟ้าที่เกิดความเสียหายบางกรณี การทำงานกับอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ถูกตัดกระแสไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อการแก้ไขที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราจึงนำเสนอสินค้าที่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์สำหรับทำงานกับอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เช่น ไม้ชักฟิวส์ , ถุงมือ, เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น


ไม้ชักฟิวส์ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นฉนวนเพื่อป้องกันผู้ทำงานจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในตัวนำไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังทำหน้าที่แยกผู้ทำงานกับอุปกรณ์ออกทางด้านกายภาพอีกด้วย เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บจากไฟฟ้าลัดวงจรในกรณีที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดทำงานผิดพลาดอีกด้วย ผู้ใช้งานสามารถนำเอาอุปกรณ์อื่นมาติดที่ปลายด้านหนึ่งของไม้ชักฟิวส์เพื่อการทำงานที่หลากหลาย เช่น การวัดระดับแรงดัน, การขันน๊อตและอุปกรณ์ยึดทั่วไป, ใช้ปิด-เปิดสวิทช์, เปลี่ยนฟิวส์, วางฉนวนบนสายไฟฟ้า และการทำงานประเภทอื่นโดยไม่เกิดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้า


และเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย เราจึงนำเสนอทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ไฮดรอลิกหรืออุปกรณ์ที่ใช้บีบตัวต่อสาย(Connectors) ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับระบบไฟฟ้าตั้งแต่แรงต่ำ จนถึงแรงสูง และยังสามารถนำไปใช้งานกับการต่อสายตัวนำในตู้ควบคุมไฟฟ้า, หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าทั้ง สายตัวนำอลูมิเนี่ยม และ สายตัวนำทองแดงได้ ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้เมื่อรวมเข้ากับการให้บริการที่คุณภาพอันยาวนานของเราจึงทำให้ลูกค้าโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมสามารถไว้วางใจได้ว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ


การทดสอบระบบแบบเคลื่อนที่ได้ (Portable Appliance Testing) คือกระบวนการตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอที่ใช้อย่างแพร่หลายในประเทศอังกฤษ โดยกฎหมายเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยได้กำหนดให้เมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นจะต้องปลอดภัยและไม่ทำอันตรายแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้จะต้องมีการคำนึงมาตราการและกฎเพื่อความปลอดภัยอยู่เสมอ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นจะต้องมีการเตรียมการป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานรวมทั้งไฟไหม้ที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์อีกด้วย การทดสอบความปลอดภัยในอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานั้นจะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าการป้องกันตัวผู้ติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆได้ถูกเตรียมพร้อมไว้แล้วอย่างดีเยี่ยม


เช่น สภาพอากาศ, สภาพการกำเนิดพลังงานไฟฟ้า, สภาพความต้องการไฟฟ้า และ ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพไฟฟ้าเช่น ความต่อเนื่องของการบำรุงรักษาอุปกรณ์, ความแตกต่างของระดับแรงดัน, ระดับแรงดันชั่วขณะ, ผลของกระแสไฟฟ้า และ ระดับความเพี้ยนของรูปคลื่นไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งคุณภาพไฟฟ้าคือนิยามของไฟฟ้าที่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ถูกต้องโดยประสิทธิภาพไม่ลดลงและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและอุปกรณ์อื่นๆตามที่ถูกออกแบบ และหากพลังงานไฟฟ้าที่ป้อนให้กับอุปกรณ์ไม่มีคุณภาพแล้ว อุปกรณ์นั้นจะทำงานผิดพลาด หรือหยุดทำงานทันที สาเหตุของคุณภาพฟ้าที่ต่ำยกตัวอย่างเช่น การกำเนิดไฟฟ้าที่ไม่ได้คุณภาพ, การออกแบบและก่อสร้างระบบส่งพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ดี, การใช้งานไฟฟ้าที่ผิดประเภท และ จากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่าและเกิดจากสัตว์ต่างๆ และด้วยเครื่องตรวจจับโคโรน่าและเครื่องฟังเสียงpartial discharge แบบอัลตราโซนิคจึงทำให้เราสามารถใช้สนับสนุนการตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดของระบบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ


เรายังมีอุปกรณ์เพื่อช่วยในการลากสาย และ เชื่อมต่อสายใต้ดินที่หลากหลายอีกด้วย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


 • อุปกรณ์ปอกฉนวนสายไฟฟ้าชนิดปรับระดับได้ เพื่อการทำงานกับ สาย XLPE, พลาสติก, โพลีเอทิลีน และ ฉนวนชนิด EPR ที่ทุกๆความหนา
 • อุปกรณ์วัดและวางระยะตัดสายไฟฟ้าชนิดปรับระยะได้ เพื่อช่วยให้การตัดสายตัวนำที่ปลอดภัยและแม่นยำเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อสายตัวนำ
 • อุปกรณ์ปอกฉนวนสายชนิดปรับระดับได้เพื่อช่วยทำงานกับฉนวนสายชนิดโพลีเอทิลีน
 • อุปกรณ์ช่วยตัดปลอกเหล็ก (Metallic sheet)ที่ สำหรับป้องกันสายขณะเกิดลัดวงจร
 • อุปกรณ์สำหรับตัด-เหลา ฉนวนและชั้นที่เป็นกึ่งตัวนำ

Features

อุปกรณ์และเครื่องมือได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเช่น

 • ASTM Publication E1002-2005: Requirements for Leak Detection
 • ASTM Publication F 711 - 02 (Reapproved 2007): Fiberglass-Reinforced Plastic (FRP) Rod and Tube Used in Live Line Tools
 • ASTM Publication F 855: Temporary Protective Grounds to Be Used on De-energized Electric Power Lines and Equipment
 • ASTM Publication F2715: Temporary Protective Equipotential Bond Mat To Be Used on De-Energized Equipment
 • ASTM Publication F479-95(2001) In-Service Care of Insulating Blankets
 • ASTM Publication F496-99: In Service Care of Insulating Gloves and Sleeves
 • ASTM D120 - 95 Specification for Rubber Insulating Gloves

ทั้งนี้สินค้าจะได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานระดับสูงก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

Type

 • Cable Preparation Tools (Remote Mid-Span Stripper, Adjustable Transmission Cable Semi-con Shield Removal, Adjustable Cable Stripper, Semi-con Shield Shaving Tools)
 • Corona Inspection Instrument (Corona Camera, Ultrasonic Detection)
 • Electrical Safety Test Instrument (Digital Voltage Indicator, Insulator Tester, Surge Arrester Tester)
 • Electrical Test Instrument (Network Power Analyzer, 5 kV Insulation tester, High Voltage Meg-ohm meter, 10A Digital Micro-Ohmmeter, 200A Portable Digital Micro-Ohmmeter)
 • High Voltage Measurement (Primary Power Analyzer, Live-Line Ohmmeter, Live-Line Power Quality Meter, Wireless Current Measuring Set, Radio Based Distribution Voltmeters)
 • Hot Line Tools (Clamp stick, Telescoping Stick, Disconnect and Switch Stick, Universal Pole, Hot Stick Accessories, Grounding clamp and accessories, Hoist, Polypropylene rope, Conductor Supports)
 • Hydraulic Tools (Hydraulic Crimping & Compression Tools, Hydraulic Cutters, Hydraulic Pipe Bender, Hydraulic Pumps, Hydraulic Punch)
 • Lifting & Pulling Equipments (Cable Grip (Come Along Clamp), Cable Ratchet Puller Set, Chain Lever Hoist, Pulling Grip, Pulling Swivel Joint Light Duty, Slack Grip-Split Mesh Lace Closing, Support Grip, Wire Grip)
 • Safety Tools (Gloves, Safety Staff & Safety Belt, Temporary Grounding Equipment)

Download

อุปกรณ์และเครื่องมือได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเช่น

Cable Preparation Tools
Corona Inspection Instrument
Electrical Safety Test Instrument
Electrical Test Instrument
High Voltage Measurement
Hot Line Tools
Hydraulic Tools
IR Temperature Measurements
Lifting & Pulling Equipment
Wire Grip
Safety Tools
Safety Staff & Safety Belt

E-Catalog