ระบบสายส่ง

ฉนวนไฟฟ้า

 
 
 

Introduction

ฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า (จากเซรามิค พอร์ชเลน) ถูกนำมาใช้มากในระบบส่งกระแสไฟฟ้า โดยสายไฟฟ้าที่ใช้ในระบบสายไฟฟ้าแรงดันสูงและระบบสายส่งเดินลอยในอากาศนั้นจะประกอบด้วยสายตัวนำที่โดยมากแล้วถูกผลิตจากทองแดง หรือ จากอัลลูมินั่มชนิดที่เป็นเปลือยและแบบที่มีสายหุ้ม และใช้ลูกถ้วยไฟฟ้าเป็นตัวยึดแขวนสายไฟฟ้าออกจากเสาไฟฟ้า ลูกถ้วยไฟฟ้ามีทั้งแบบที่ทนแรงดึงได้สูงจนถึงระดับสูงมากๆซึ่งจะถูกนำไปใช้ตลอดระบบส่งกระแสไฟฟ้าตั้งแต่โรงไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าผ่านทางสายส่งแรงสูง นอกจากนี้ ลูกถ้วยไฟฟ้ายังมีชนิด ทนแรงดึงได้สูง, กลาง, ต่ำ ที่ซึ่งถูกนำไปใช้ส่งกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยเข้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า


โดยทั่วไปแล้ว การใช้งานของลูกถ้วยไฟฟ้าที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับระบบฉนวนและโครงสร้างรับน้ำหนักเป็นหลัก ประสิทธิภาพของลูกถ้วยไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่เป็นฉนวนหลักสำหรับงานภายนอกนั้นขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย เช่น ระดับมลพิษ และระดับความชื้นของสภาพแวดล้อม ซึ่งบางครั้งสายส่งไฟฟ้าเหล่านั้นถูกพาดผ่านบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางหรือบริเวณที่โอกาสเกิดการถูกกัดกร่อนได้เช่น บริเวณชายทะเล บริเวณเขตอุตสหกรรม ซึ่งสายส่งไฟฟ้าเหล่านี้เองทำหน้าที่ในการส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย และต่อไปยังผู้ใช้ในที่สุด


ฉนวน หรือ วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านเนื่องจากเนื้อสารประเภทฉนวนไฟฟ้านี้จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมสูงมาก วัสดุประเภทนี้ถูกใช้ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆประเภทและถูกเรียกว่าฉนวนไฟฟ้า โดยฉนวนไฟฟ้าเหล่านี้ถูกใช้เพื่อรองรับชิ้นวัสดุหรือแบ่งแยกวงจรตัวนำไฟฟ้าโดยไม่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันเอง โดยทั่วไปแล้ววัสดุฉนวนแรงสูงจะถูกออกแบบให้มีระดับแรงดันไฟฟ้าที่จะเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านผิวของฉนวน (flashover voltage) ต่ำกว่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลทะลุผ่านฉนวน (puncture voltage) เพื่อลดความเสียหายของฉนวนโดยยอมให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ผิวฉนวนก่อนได้ในระดับแรงดันหนึ่งก่อนที่ตัวฉนวนจะพังเมื่อระดับแรงดันสูงขึ้นเกินค่าพิกัด


ฝุ่นละออง, มลภาวะ, เกลือ และ หยดน้ำที่อยู่บนผิวหน้าของฉนวนชนิดแรงสูงสามารถเป็นตัวนำไฟฟ้าซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วไหลและลัดวงจรผ่านผิวของฉนวน (flashover) โดยการแก้ไขปัญหานี้ทำได้โดย ผลิตให้มีพื้นที่ผิวหน้าของฉนวนเป็นชั้นๆที่มีรูปร่างเป็นทรงจานคว่ำซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายร่มคอยป้องกันให้ส่วนที่อยู่ใต้ถ้วยนั้นแห้งอยู่เสมอในสภาพแวดล้อมที่เปียก ค่าความยาวของพื้นผิวของฉนวน (creepage) ที่ต่ำที่สุดคือ 20-25 mm/kV แต่ ต้องถูกเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมติดตั้งที่มีมลภาวะสูงหรือบริเวณชายทะเล


บริษัทกลุ่มกันกุลมีสินค้าลูกถ้วยไฟฟ้าหลากหลายประเภทและครอบคลุมทุกกลุ่มความต้องการของลูกค้า เช่น ลูกถ้วยก้านตรง, ลูกถ้วยแบบโพสท์, ลูกถ้วยแขวน, ลูกถ้วยสำหรับสายยึดโยง, ลูกถ้วยลูกรอก และอื่นๆ

Features

อุปกรณ์ทั้งหมดได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากทั้งหน่วยงานรับรองมาตราฐานของไทยและระดับสากล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ANSI Publication C29.1-1982: Tests Methods for Electrical Power Insulator.
 • ANSI Publication C29.2-1992: Wet-process Porcelain and Toughened Glass Insulators (Suspension Type).
 • ANSI Publication C29.3-1980: Wet-process Porcelain Insulators (Spool Type)
 • ANSI Publication C29.4-1977: Wet-process Porcelain Insulators (Strain Type)
 • ANSI Publication C29.6-1984: Wet-process Porcelain Insulators (High-voltage Pin Type)
 • ANSI Publication C29.7-1983: Wet-process Porcelain Insulators (High-voltage Line-post Type).
 • ANSI Publication C29.8-1985: Wet-process Porcelain Insulators (Apparatus, Cap and Pin Type).
 • ANSI Publication C29.9-1971: Wet-process Porcelain Insulators (Apparatus, Post Type).
 • NEMA Publication HV 1-1978 : High-voltage Insulators
 • ASTM Designation A 153-73 : Standard Specification for Zinc Coating (Hot-dip) on Iron and Steel Hardware.
 • IEC Publication 575-1977 : Thermal-mechanical Performance Test and Mechanical Performance Test on String Insulator Units
 • TISI. Publication No. 227-2525: Standard for Spool-type Porcelain Insulators.
 • TISI. Publication No. 279-2525: Standard for Pin-type Porcelain Insulators.
 • TISI. Publication No. 280-2529: Standard for Strain-type Porcelain Insulators.
 • TISI. Publication No. 354-2528: Standard for Suspension-type Porcelain Insulators.
 • TISI. Publication No. 1251-2537: Pin-Post Type Porcelain Insulators.

ทั้งนี้สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานระดับสูงก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

Type

 • Busbar Insulator
 • High Voltage Insulator (Line Post Insulator, Pin Insulator, Pin Post Insulator, Station Post Insulator, Suspension Insulator)
 • Low Voltage Insulator (Strain Insulator, Spool)

Download

อุปกรณ์ทั้งหมดได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากทั้งหน่วยงานรับรองมาตราฐานของไทยและระดับสากล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

E-Catalog